Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Liên hệ nút hàn

  • Welding button contacts

    Liên hệ nút hàn

    Các nút tiếp xúc lưỡng kim có thể được cung cấp với nhiều cấu hình và sự kết hợp vật liệu khác nhau, Vật liệu của lớp làm việc có thể là Ag, AgCdO hoặc AgNi, Mặt Forthe được hàn với vật liệu hỗ trợ là thép hoặc hợp kim Cu-Ni có thể được sử dụng, Chiều dày của lớp làm việc trên cùng bằng một nửa chiều dày của lớp trên cùng.