Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Đinh tán tiếp xúc Trimetal

  • Tri-metal Contact rivet

    Đinh tán tiếp xúc ba kim loại

    Tri-metal Liên hệ Công ty TNHH Công nghệ ZHJ Thượng Hải
    Độ ổn định điện của nó tốt hơn nhiều so với tiếp xúc bằng đinh tán với hình ảnh và vị trí hoàn hảo của nó. So với Liên hệ hàn, nó có thời gian nhiệt ngắn và môi trường sạch.