Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Đinh tán tiếp xúc rắn

  • Solid Contact rivet

    Đinh tán liên hệ rắn

    Đinh tán rắn là loại dây buộc cố định phổ biến nhất được sử dụng trên vỏ và bảng điều khiển máy bay. Trước khi ứng dụng, chúng chỉ đơn giản là một trục trơn với một đầu tròn, phẳng ở một đầu. Chúng tôi cung cấp Đinh tán bạc rắn của chúng tôi là chất dẫn điện tốt.
  • Solid Contact Rivets

    Đinh tán tiếp xúc rắn

    Giao hàng đúng giờ, đảm bảo chặt chẽ, Thiết kế độc lập của khuôn, phản hồi kịp thời, Thay vì thử nghiệm của khách hàng, Phân tích thành phần nguyên liệu.