Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Mẹo liên hệ điện

  • Electrical Contact Tips

    Mẹo liên hệ điện

    Vật liệu tiếp xúc điện bằng bạc cadmium oxit được sử dụng rộng rãi, điểm tiếp xúc nóng chảy thấp trong tiếp điểm thăng hoa có thể làm mát bề mặt tiếp xúc, đồng thời có tác dụng dập tắt, ngăn tiếp xúc cháy.
    Tiếp xúc AgSnO2, AgSnO2In2O3 có ưu điểm là độ cứng cao, khả năng chống hàn nhiệt hạch cao và khả năng chống cháy vv.
    Là vật liệu bảo vệ môi trường tốt nhất thay thế AgCdO.