Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Hồ sơ tùy chỉnh

  • Customized profiles

    Hồ sơ tùy chỉnh

    SHZHJ sản xuất nhiều loại liên hệ và các cấu hình tùy chỉnh khác cho các ứng dụng khác nhau. Chúng tôi có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu về điện áp cao và các yêu cầu về hệ thống đẩy. Cho dù đó là đầu máy EMD, GE hay ALCO hay xe tải khai thác của bạn, bạn cần một nhà cung cấp đáng tin cậy, SHZHJ là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn và công ty của bạn.