Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Liên hệ lắp ráp

  • Welding Assembly

    Hàn hội

    Mô phỏng lắp ráp hàn giảm thiểu chi phí trong suốt các giai đoạn phát triển sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như thiết kế, lập kế hoạch sản xuất, thử nghiệm và xác nhận chế tạo.
  • Riveting Assembly

    Hội tán thành

    Liên hệ với Assemblies. SHZHJ cung cấp nhiều loại cụm tiếp điểm được sản xuất với một số kỹ thuật đính kèm. Các cụm máy hàn được thực hiện với các quy trình hàn lò, cảm ứng, điện trở và đuốc. Liên hệ cũng có thể được gắn với hỗ trợ liên hệ. SHZHJ sản xuất các bộ phận lắp ráp với nhiều loại vật liệu và hình thức hỗ trợ tiếp xúc.