Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Đinh tán tiếp xúc lưỡng kim

  • Bimetal Contact Rivet

    Đinh tán tiếp xúc lưỡng kim

    Bán Đinh tán tiếp xúc điện, Đinh tán lưỡng kim, Đinh tán ba kim. đinh tán lưỡng kim Phần tiếp xúc này có tính dẫn điện tốt và bề mặt của nó không bị ôxy hóa. Việc bổ sung 3 - 28% đồng có thể cải thiện đáng kể khả năng chống cháy của bạc.